Opleidingen

KK2

Na in 2009 het KK1-diploma behaald te hebben, heb ik op 6 juli 2010 het KK2-diploma behaald met de volgende (mooie) cijfers:

Cytologie           7
Anatomie           9          
Fysiologie          8
Genetica           9
Beweging          9
Embryologie       8
Reglementen      9

De vakken omhelsden:

a.  Cytologie. Hierbij wordt ingegaan op de algemene opbouw van de cellen waaruit het lichaam is opgebouwd, de verschillende soorten cellen en de soorten celdelingen.

b.    Anatomie. Dit omvat de kennis van het skelet, dus de botten, de spieren en de gewrichten van de hond en hun belang voor de voortbeweging van de hond.

c.    Fysiologie. Dit is een uitgebreid vak, waarin aandacht besteed wordt aan alle functies van het hondenlichaam die nodig zijn om in leven te blijven, zoals de ademhaling, de bloedsomloop, de spijsvertering en de verdere stofwisseling, het zenuwstelsel, de hormonen en uiteraard de voortplanting.

d.    Erfelijkheidsleer. Dit is een uitbreiding van de stof van de cursus KK1, waarbij aandacht besteed wordt aan interacties van genen, de vererving van haarkleuren, populatiegenetica en selectie.

e.  Bewegingsleer. Hierbij leert men de verschillende wijzen van voortbeweging kennen en de functie en invloed van het zwaartepunt van de hond daarbij.

f.   Embryologie, Gedeeltelijk is dit een uitbreiding van de stof van KK1, maar er is ook een nieuw onderdeel, waarbij het gaat om enig begrip van de vroeg-embryonale ontwikkeling van de foetus.

g.    Reglementen. In dit deel wordt aandacht besteed aan de regels omtrent het ambt van keurmeester en de gang van zaken op de verschillende tentoonstellingen.

23-07-2010

E&B

Inmiddels ben ik geslaagd voor de opleiding Exterieur & Beweging, welke ik in oktober 2011 ben gaan volgen. Dit diploma biedt de mogelijkheid om rasexamens te doen en keurmeester te worden.

24-03-2012

 

of Witty Wonders - Rotterdam - wittywonders@xs4all.nl - 010 - 420 96 39

  Site Map